กิจกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสรนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นายธนากร พิลากุลและกรรมการสโมสรทุกท่าน

10. 2017