ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาพัทยา จ.ชลบุรี ได้ร่วมกันทำพานไหว้ครูแล้วนำมามอบให้แก่อาจารย์ ในห้องเรียนวิชาหลักการตลาด บรรยากาศอบอุ่น

10. 2017