อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เดินหน้าพบผู้ประกอบการเขตชุมพร-ระนอง

อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เดินหน้าพบผู้ประกอบการเขตชุมพร-ระนอง

เดินหน้าพบผู้ประกอบการเขตชุมพร-ระนอง

"ความสำเร็จไม่ได้หล่นลงมาจากฟ้า
มีแต่ลำดับขั้นตอนที่ต้องอาศัย ความมุ่งมั่น ทุ่มเทและอดทนรอ"

แล้วสักวันความสำเร็จจะเป็นของเรา @คุณตัน10. 2017