บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รับตรงประจำปีการศึกษา 2560

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รับตรงประจำปีการศึกษา 2560

27 เมษยน 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ประเภทรับตรง (รอบ2) ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017