เปิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ “การบริหารงานธุรกิจค้าปลีก” ศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์

เปิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ “การบริหารงานธุรกิจค้าปลีก”  ศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์

เปิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ “การบริหารงานธุรกิจค้าปลีก” ศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติม 
10. 2017