ว.โลจิสติกส์รวมใจไว้ แล้วพลังจะยิ่งใหญ่ ก้าวตามรอยพ่อไป...คือความสุขของเราทุกคน

ว.โลจิสติกส์รวมใจไว้ แล้วพลังจะยิ่งใหญ่ ก้าวตามรอยพ่อไป...คือความสุขของเราทุกคน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พกพาความสดใส ขึ้นสแตนซ้อมเชียร์ เพื่อร่วมเชียร์ ในงานกีฬาสุนันทาสมัคคี ครั้งที่ 28 ในวันอาทิตย์์ที่ 26 มีนาคม ที่ใกล้จะถึงนี้ ณ สนามเทพหัสดินรายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017