ว.โลจิสติกส์ หารือถึงการเข้าร่วมการปฏิรูปการบริการของ สน.พุทธมณฑล

ว.โลจิสติกส์ หารือถึงการเข้าร่วมการปฏิรูปการบริการของ สน.พุทธมณฑล

3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  เป็นตัวแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าปรึกษาหารือด้านความปลอดภัยของบุคลากรในเรื่องของการจราจร การคุ้มครองความปลอดภัย และแผนการรองรับเมื่อเกิดเหตุร้าย รวมถึงความร่วมมือต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน กับ พันตำรวจเอก ทวี พรมมาลี ผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017