บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 มีนาคม 2560 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย อาจารย์วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เดินทางเข้ามาสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง

รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017