ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2560

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่ 3/2560

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดยอาจารย์ วิริยา บุญมาเลิศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติงานในด้านการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017