สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ( หลักสูตรนานาชาติ ) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ( หลักสูตรนานาชาติ )  พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.คมสัน โสมณวัตร คณบดี  จัดประชุมแผนการพัฒนาหลักสูตร สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ( หลักสูตรนานาชาติ ) ประจำปี 2560  เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและการเน้นสร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน  
รายละเอียดเพิ่มเติม
10. 2017