ร่วมแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่ คณะผู้บริหารคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ร่วมแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่ คณะผู้บริหารคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา เข้าแสดงความยินดีกับ คณบดี และทีมบริหารของ คณะโลจิสติกส์ ม.บูรพา ชุดใหม่ในการเข้ารับตำแหน่ง และร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและกิจการ นิสิต นักศึกษา สุดท้ายต้องขอบคุณทีมบริหาร ม.บูรพา สำหรับ อาหารมื้อเที่ยง ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
10. 2017