ติดตามผลงานเราได้ที่ :-

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 17-18 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ตึก1 โลจิสตกส์ฯ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ธนาคารไทยพาณิชย์มาบริการเปิดบัญชีออมทรัพย์พร้อมบัตรเอทีเอ็มให้ฟรี นศ ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่บูท ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 1

อ่านต่อ


วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน :
บทความ :

Green Logistics 2015

การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน                                กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนา G
(Reverse Logistics)

เปลี่ยนต้นทุนให้กลายเป็นมูลค่ากับการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)                         กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา Green Logistics 2015 ในหัวข้อ
10. 2017