ติดตามผลงานเราได้ที่ :-

ข่าวประชาสัมพันธ์ตารางเรียนภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Update 26 พ.ค.60)

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอสอบย้อนหลัง (ปลายภาค) ภาคเรียนที่ 2 /2559

อ่านต่อ


วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน :
บทความ :

Green Logistics 2015

การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน                                กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนา G
(Reverse Logistics)

เปลี่ยนต้นทุนให้กลายเป็นมูลค่ากับการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)                         กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา Green Logistics 2015 ในหัวข้อ
05. 2017