ติดตามผลงานเราได้ที่ :-

ข่าวประชาสัมพันธ์ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2559

อ่านต่อ

ตารางอบรมการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ( Speexx Campus Flat Rate ) สำหรับนักศึกษารหัส 58 และ รหัส 59

อ่านต่อ


วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน :
บทความ :

Green Logistics 2015

การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน                                กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนา G
(Reverse Logistics)

เปลี่ยนต้นทุนให้กลายเป็นมูลค่ากับการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)                         กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา Green Logistics 2015 ในหัวข้อ
04. 2017